SP Rzekuń
STRONA GŁÓWNA - ZDJĘCIA - KONTAKT - ERASMUS+
Search   
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA SZKOŁY
PATRON SZKOŁY
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
UCZEŃ ROKU
WAŻNE DATY
POGODA
ZDJĘCIA
KONTAKT
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
ORGANY SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD SZKOLNY

DOKUMENTY SZKOŁY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY

RODO

STATUT SZKOŁY

PZO

PLAN PRACY SZKOŁY

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNYCH

HYMN SZKOŁY

REGULAMIN DE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN DYŻURÓW

CEREMONIAŁ SZKOLNY

CHOROBA ZAKAŹNA - PROCEDURA

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOLNE KOŁO TPL

AKTUALNOŚCI SK TPL

CERTYFIKAT

REGULAMIN SK TPL

PLAN PRACY SK TPL

PROGRAM SK TPL

AKCJE SK TPL

GALERIA ZDJĘĆ SK TPL

Patron Szkoły
Nasz Patron - GEN. JÓZEF ZACHARIASZ BEMImage and video hosting by TinyPicurodził się 14 III 1794 roku w Tarnowie w rodzinie mieszczańskiej. Mając 15 lat, w czasie Księstwa Warszawskiego, zaciągnął się jako ochotnik do baterii artylerii konnej hrabiego Potockiego. Ukończył Elementarną Szkołę Artylerii i Inżynierów w stopniu porucznika (1810) i Szkołę Aplikacyjną Inżynierów i Artylerii w stopniu porucznika klasy II (1811). Brał udział w wyprawie Napoleona na Rosję (1812). Za obronę Gdańska, na wniosek gen. Rappa, odznaczony został Krzyżem Legii Honorowej. Podczas formowania armii Królestwa Polskiego został przyjęty do służby w 1 Baterii Artylerii Lekkokonnej. W 1818 r. awansował na kapitana II klasy i został adiutantem pułkownika Bontemps. Był też nauczycielem w Zimowej Szkole Artylerii. Dzięki pracom naukowym Bema, w 1823 r. utworzono pierwszą w Polsce formację wojskową - Korpus Rakietników. 30 lipca 1822 r. wyrokiem sądu dywizyjnego Bem został skazany na degradację i rok twierdzy za przynależność do Towarzystwa Patriotycznego. Udział w Powstaniu Listopadowym rozpoczął 10 III 1831r. w stopniu majora, jako dowódca 4 Baterii Artylerii Lekkokonnej. Na jej czele zabłysnął brawurową szarżą artyleryjską w zwycięskiej bitwie pod Iganiami (19 IV 1831), oraz w bitwie pod Ostrołęką (25 V 1831) ratując armię polską przed całkowitym pogromem. Otrzymał wtedy Złoty Krzyż Virtuti Militari, nominację na generała brygady oraz miano "krwawej gwiazdy Ostrołęki". Po upadku Powstania Listopadowego razem z większością powstańców wyemigrował do Francji. W Paryżu związał się z obozem ks. Adama Czartoryskiego. Brał czynny udział w organizacji ruchów niepodległościowych, zabiegał o formowanie legionów polskich. Z tego okresu pochodzi jego praca "Pisma tyczące organizacji legii polskiej". W kolejnej publikacji "O powstaniu narodowym w Polsce" dokonał oceny powstania 1831 r. dając program przyszłej walki. Po wkroczeniu do Wiednia wojsk cesarskich przekroczył granicę węgierską i 29 X spotkał się z przywódcą powstania węgierskiego Ludwikiem Kossuthem. Ten powierzył mu dowództwo Armii Siedmiogrodu. Po zreorganizowaniu rozbitej armii w błyskawicznej ofensywie (od 23 XII 1848 do 20 III 1849) odniósł szereg zwycięstw nad Austriakami, wypierając ich zupełnie z Siedmiogrodu. Tutaj dokonał największych czynów bojowych swojego życia. Zdobył wielką popularność nie tylko wśród Węgrów, ale i skłóconych z nimi Serbów i Rumunów. Wkrótce po tym nadano mu przydomek "Ojczulka Bema". W listopadzie 1850 roku Bem zachorował na malarię azjatycką. Podobno ostatnie słowa, jakie wypowiedział brzmiały: „Polsko, Polsko! Ja Cię już nie zbawię”. Gen. Józef Bem zmarł w Aleppo 10.12.1850 r. w wieku 56 lat. Pochowano go na miejscowym cmentarzu Dżebel-el-Isam.

BIP
hosting
Librus
JESTEŚMY NA FACEBOOK
SZKOŁA PAMIĘTA
REKRUTACJA

REKRUTACJA

LISTA UCZNIÓW

POMOC PP

ZAJĘCIA

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PP

WSPARCIE DLA RODZICA

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

LOGO


Odliczanie

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.